İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

“Taşınırlar Süreci”nde Karşılaşılması Muhtemel Riskler, Denetim Bulguları ve Öneriler

11 Mayıs 2018

Müsteşarlık Makamının 02/01/2017 tarihli ve 52124267-661.01-01 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulan 2017 yılı İç Denetim Programı kapsamında, “Taşınır İşlemleri” süreci Merkez Teşkilatımızın 2 (iki) biriminde denetlenmiştir. Denetimde İç Denetçilerimiz tarafından öncelikle, sürece ilişkin riskler ve bu riskleri azaltmak üzere tasarlanmış olan kontroller belirlenmiş, ardından bu kontrollerin riskleri azaltmadaki etkileri test edilmiştir.

 

Yapılan testler neticesinde elde edilen tespitler ve bu tespitlere dair önerilere İç Denetim Raporunda yer verilmiş ve söz konusu raporlar, Müsteşarlık Makamının 06/04/2018 tarihli ve 52124267-663.02-E.61964 sayılı Olurlarına müteakip gereği için, denetlenen Birimlere gönderilmiştir.

 

Yönetime katkı sağlayıcı ve değer katıcı bir anlayış çerçevesinde, merkez ve taşra teşkilatımızın yararlanması ve süreçte yer alan risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, bahsi geçen raporda yer alan bulgular ve öneriler, İç Denetim Birimi Başkanlığımızın WEB sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu tespitler ve önerilere ait link aşağıda yer almaktadır.

“Taşınırlar Süreci”nde Karşılaşılması Muhtemel Riskler, Denetim Bulguları ve ÖnerilerFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır