İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Piyasa Gözetim ve Denetimi Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Riskler, Denetim Bulguları ve Öneriler

04 Aralik 2017

Piyasa Gözetim ve Denetimi Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Riskler, Denetim Bulguları ve Öneriler

Müsteşarlık Makamının 02/01/2017 tarihli ve 52124267-661.01-01 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulan 2017 yılı İç Denetim Programı kapsamında,"Piyasa Gözetimi ve Denetimi” süreci 5 İl Müdürlüğümüzde denetlenmiştir. Denetimde İç Denetçilerimiz tarafından öncelikle, sürece ilişkin riskler ve bu riskleri azaltmak üzere tasarlanmış olan kontroller belirlenmiş, ardından bu kontrollerin riskleri azaltmadaki etkileri test edilmiştir.

Yapılan testler neticesinde elde edilen tespitler ve bu tespitlere dair önerilere İç Denetim Raporlarında yer verilmiş ve söz konusu raporlar, Müsteşarlık Makamının Olurlarına müteakip gereği için, denetlenen İl Müdürlüklerimize, Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir.

Yönetime katkı sağlayıcı ve değer katıcı bir anlayış çerçevesinde, tüm İl Müdürlüklerimizin de yararlanması ve süreçte yer alan risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla,sözkonusu raporlarda yer alan bulgular ve öneriler,İç Denetim Birimi Başkanlığımızın WEB sitesinde yayımlanmıştır. Söz konusu tespitler ve önerilere ait link aşağıda yer almaktadır.


PGD Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Riskler, Denetim Bulguları Ve Öneriler

 

 

 

 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır