İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetim

Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacını güden, kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendiren, bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. (5018 sayılı Kanun Md.63)