MİSYON-VİZYON

MİSYONUMUZ

Kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığın tüm faaliyetlerini, bağımsız ve tarafsız iç denetçiler vasıtasıyla denetleyip, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek Bakanlığa değer katmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlarda çağdaş teknikleri kullanarak, denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmaktır.