İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı
MİSYON- VİZYON

1. Misyon:

Kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla Bakanlığın tüm faaliyetlerini, bağımsız ve tarafsız iç denetçiler vasıtasıyla denetleyip, iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliğini sistemli, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirerek Bakanlığa değer katmaktır.

2. Vizyon:

Uluslararası standartlarda çağdaş teknikleri kullanarak, denetim ve danışmanlık faaliyetleri sunan ilkeli bir birim olmaktır.