İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Plan- Program

2019-2021 Dönemi İç Denetim Planı ve 2019 Yılı İç Denetim Programı, Bakanlık Makamının 14/01/2019 tarihli ve 52124267-661.01-E.10965 sayılı Olurları ile yürürlüğe konulmuştur.