İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

"Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?" Konferansı

29 Eylül 2014
Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim? Konferansı
Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim? Konferansı
“Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?” Konferansı
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ev sahipliğinde Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) katılımıyla, desteğiyle TBMM Büyük Grup Toplantı Salonu’nda "Kamu İdarelerinde Daha Etkili Bir Yönetim İçin Nasıl Bir İç Denetim?" konulu bir konferans düzenlenmiştir.
 
Konferansa TBMM Başkanı Cemil Çiçek, TBMM Genel Sekreteri İrfan Neziroğlu, bakanlıkların yöneticileri, özel sektör temsilcileri ve dernek yönetim kurulu üyeleri katılmıştır.

Konferansta konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek;
 
TBMM’nin 3 tane önemli görevi bulunduğunu ifade ederek, bunları, “yasama, denetim ve parlamenter diplomasi faaliyetleri” olarak sıraladı. İç denetçilerin kutsal bir görev yaptığını belirten Çiçek, her yıl bir haftanın “denetim haftası” olarak belirlenmesi önerisine de destek verdi:
 
“Denetimin ve iç denetimin ne anlama geldiğini, bu işin ne kadar hayati ve önemli olduğunu ortaya koyabilmek bakımından bir farkındalık yaratmak gerekiyor. Bunun için de toplumsal eğitime ihtiyaç var.” diyen Çiçek, konuşmasında Türkiye’nin Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün bu yılki ülke sıralamasındaki yerine de dikkat çekti. 65. sıradan 52. sıraya yükselmenin bir iyileşme olduğunu ancak bunun çok yetersiz kaldığını vurgulayan Çiçek; “Türkiye’nin 2023 vizyonu var. Birçok rakamlar açısından ilk 10’a girmeyi hedefliyoruz. Gelin bir hedef daha koyalım; dürüst, şeffaf, usulüne uygun, etkin, verimli yönetimde 2023’e geldiğimizde ilk 10’u hedefleyelim. Bu hedefin gerçekleştirilmesinde iç denetime önemli görevler düşüyor.” sözleriyle iç denetçilere seslendi.
 
Ev sahipliğini üstlendiği konferansın açılışında konuşan Meclis Genel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu; TBMM İdari Teşkilatı olarak iç denetim alanında önemli mesafe kat ettiklerini söyledi: “TBMM İdari Teşkilatı’nın üst yöneticisi olarak, idareye değer katma ve geliştirme fonksiyonunu göz önünde bulundurarak, iç denetimin teşkilatımızda kurumsallaşmasını önemsiyorum.”diyen Neziroğlu, bu çerçevede iç denetim birimlerinin fiziki imkânları ve insan kaynağını geliştirmek için her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Üst yönetici olarak en çok önem verdiği birimlerden birinin İç Denetim Birimi olduğunu da sözlerine ekleyen Neziroğlu; “Bizim başkanlarla yaptığımız bütün toplantılara İç Denetim Birimi Başkanımız da katılmakta ve orada görüş ve öneriler getirmektedir.” sözleriyle iç denetimin önemine bir kez daha dikkat çekti.
 
İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) Başkanı İ.İlhan Hatipoğlu; açılış ile Panel Başkanlığı konuşmalarında, Kurul olarak 2013 ve 2014 yıllarında Kamu İç Denetim Rehberi ile Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberini yayımladıklarını, 2015 yılında ise Performans Denetimi Rehberini yayımlamayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, iç denetim faaliyetlerinin planlamadan izlemeye kadar tüm süreçlerini kapsayan Kamu İç Denetim Yazılımını (İçDen) geliştirdiklerini ve 2015 yılı itibariyle kamu iç denetçilerinin %76sının İçDen'i kullanacağını belirtti. 2015 yılının kamu iç denetimi açısından performans denetimi, kalite güvence ve eğitim yılı olacağının altını çizen Sayın Hatipoğlu; iç denetim yüksek lisans programı ile uluslararası iç denetim sertifika programlarının öncelikli konuları arasında yer aldığını açıkladı.”
 
 
İç Denetimde Uluslararası Standartlar
 
Konferansın hem açılışında hem de Panel kısmında konuşan bir diğer isim; TİDE Başkanı Gürdoğan Yurtsever; dünyada ve ülkemizde iç denetimin öneminin giderek arttığını ifade ederek “Türkiye’deki iç denetim uygulamalarının uluslararası standartlara yükseltilmesi için çaba gösterdiklerini ve TİDE bünyesinde pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini” belirtti. “İç denetimin temel amacının kurumlara değer katmak” olduğunu ifade eden Yurtsever, “İç denetimin değer katma fonksiyonunun kamu idareleri için de geçerli olduğunu, kamu idarelerindeki risklerin azaltılması, olası zararların önlenmesi, kaynakların etkili ve verimli kullanılması için iç denetim faaliyetinin uluslararası standartlarda gerçekleştirilmesinin büyük önem taşıdığını" vurgulamıştır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır