İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI AHMET SANDAL DMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ETİK DEĞERLER SEMİNERİ SUNMUŞTUR
15 Ekim 2018

Bakanlığımız ve Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlıkları 10.10.2018 tarihinde müşterek olarak "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke ve Kuralları" konusunda 3 saatlik seminer düzenlemişlerdir. Seminer DMO Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu Semineri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı ve Etik Eğiticisi Ahmet SANDAL sunmuştur. Seminer boyunca, "ahlak, adalet, kamu yararı, şeffaflık, hesap verebilirlik, çıkar çatışması ve benzeri kavramların önemine dikkat çekilerek, Platon, Farabi, Yusuf Has Hacip gibi Alim ve Filozofların görüşlerine yer verilmiştir.  Konunun tarihsel ve genel perspektiften anlatımından sonra, 2004 yılından beri uygulanan 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kanunu ve 2005 yılından beri yürürlükte olan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke ve Kuralları Yönetmeliği detaylıca anlatılmış ve uygulamadan örneklerle sunum kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmiştir."

 

Sunum sonunda katılımcılara Etik Değerler Semineri Katılım Belgesi takdim edilmiştir.