İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı

07 Mart 2018
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlık Toplantı Salonunda 06.03.2018 tarihinde saat 14:00’te Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet CEYLAN’ın katılımıyla Ankara’da muhtelif Bakanlık ve Kamu Kurumlarında görev yapan İç Denetim Başkanları ile İç Denetim Temsilcilerinin iştirak ettiği İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya 40 Kamu Kurum ve Kuruluşundan İç Denetim Birim Başkanı seviyesinde Yetkili katılmıştır. Toplantının gündemini, “genel olarak tanışma ve İç Denetim konusunda bilgi paylaşımı ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile 2019 yılından itibaren uygulamaya girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde İç denetimin yeri ve önemi” konuları oluşturmuştur.

2004’lü yıllardan itibaren kamu yönetimi reformu çalışmalarının içinde bizzat yer alan Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet CEYLAN, akademisyenlik, bir dönem Belediye Başkanlığı, 2 dönem Milletvekilliği, DPT Müsteşarlığında uzmanlık görevlerinden bugüne gelen tecrübeler ışığında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile mevzuatımıza giren ve 12 yıldır uygulanan iç denetim ve genel olarak da denetim sistemimiz üzerine görüş ve düşüncelerini Toplantıya katılanlarla paylaşarak, kamu yönetiminde etkili, eğitici, yol gösterici ve yönetimi katkı sağlayan denetim hususunda geleceğe yönelik önerilerini belirtmiştir.

Toplantıya katılan İç Denetim Birim Başkanları tarafından, İç Denetimin, yönetimin bir fonksiyonu ve İç Kontrolün bir unsuru olarak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Kamu Yönetimimize dâhil olmuş modern bir denetim sistemi olduğunun altı çizilerek, bu denetim metodunda geçmişe değil geleceğe, şahsi hatalara değil, kurumsal risklere odaklandığı, uygunluk denetiminin değil sistem denetimin öne çıktığı ve rehberlik, eğiticilik, ortak akıl, stratejik düşünce, pratik çözümler üretme, yönetime rakip değil yanında yer alma gibi özellikleriyle 12 yıldır kamu yönetimimizde etkililik ve farkındalık oluşturduğu dile getirilmiştir. Bu olumlu gelişmelere karşın bu süreç zarfında iç denetimin halen tanınırlığının zayıf olduğu ve uygulamada birçok sorunların mevcut olduğu İç Denetim Birim Başkanları tarafından vurgulanmıştır.  2019 yılından itibaren uygulanacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde “güçlü bir iç denetimin güçlü bir kamu yönetimi” anlamına geleceği de toplantı boyunca İç Denetim Başkanlarınca hassaten belirtilmiştir.

Başta, Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet CEYLAN olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır