YENİ-İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP)

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence Geliştirme Programı” (KGGP), programın “Diğer Hususlar” başlıklı V. maddesi uyarınca tüm İç Denetçilerin katılımıyla, gözden geçirilerek güncellenmiş ve Müsteşarlık Makamının 05/12/2013 tarihli ve 52124267.020/418 sayılı Olurları ile yürürlüğe girmişti.

 

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, 18/02/2016 tarihli ve 2 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiş ve 05/04/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  

Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi de aynı Kurul Kararıyla kabul edilerek yürürlüğe konulmuş ayrıca modülleri İçDen'e yüklenmiştir.

 

Bu kapsamda İçDen kullanan İdarelerde, Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Rehberi doğrultusunda hem dönemsel gözden geçirme hem de dış değerlendirme faaliyetlerinin yazılım üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi için tıklayınız.