2016 “ 2018 Dönemi İç Denetim Planı ve 2016 Yılı İç Denetim Programı

Müsteşarlık Makamından alınan 31/12/2015 tarihli ve 52124267-662.01/02 sayılı Olur ile uygulamaya konulan 2016 – 2018 Dönemi İç Denetim Planı ve 2016 Yılı İç Denetim Programı yürürlüğe girmiştir.

 
2016 yılı İç Denetim Programı kapsamında Başkanlığımızca gerçekleştirilecek denetim, danışmanlık ve izleme faaliyetleri İçDen yazılımı üzerinden yürütülecektir.