İç Denetim Birimi Başkanlığı

İç Denetim Birimi Başkanlığı

IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Fonlarını Kullanan Bakanlıkların İç Denetim Birimlerine, Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, İç Denetçiler Uğur DUYAN ve Filiz ÖZDEMİR Birer Sunum Gerçekleştirmişlerdir.

28 Şubat 2018
IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Fonlarını Kullanan Bakanlıkların İç Denetim Birimlerine, Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, İç Denetçiler Uğur DUYAN ve Filiz ÖZDEMİR Birer Sunum Gerçekleştirmişlerdir.
IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Fonlarını Kullanan Bakanlıkların İç Denetim Birimlerine, Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, İç Denetçiler Uğur DUYAN ve Filiz ÖZDEMİR Birer Sunum Gerçekleştirmişlerdir.
IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Fonlarını Kullanan Bakanlıkların İç Denetim Birimlerine, Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, İç Denetçiler Uğur DUYAN ve Filiz ÖZDEMİR Birer Sunum Gerçekleştirmişlerdir.

IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Fonlarını kullanan Bakanlıkların İç Denetim Birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesini ve İç Denetçilerin ?Avrupa Birliği mevzuatı (PRAG, FIDIC vb gibi mevzuatlarda) yeterliliklerinin artırılmasını ve Uluslararası İç Denetim Sertifikası almalarını hedefleyen ve geçen sene Nisan ayında başlayıp 28.02.2018 tarihinde tamamlanan Projenin çalıştay (workshop) bölümünde, Bakanlığımız İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet SANDAL, İç Denetçiler Uğur DUYAN ve Filiz ÖZDEMİR birer sunum gerçekleştirmişlerdir.

 

İç Denetim Birim Başkanı Ahmet SANDAL, diğer ilgili Bakanlıkların İç Denetçileri ile AECOM Firmasından George DIMOS'un katıldığı çalıştayda,, IPA Akreditasyon Süreci ve Bakanlığımızın AB fonlarından sağladığı kaynaklarla gerçekleştirilen atıksu tesisleri, katı atık düzenli depolama tesisleri ve temiz içme suyu temini gibi alanlardaki çevre yatırımları, 

 

İç Denetçi Uğur DUYAN, AB 'den sağlanan yardımlarla gerçekleştirilen yatırımların yerinde denetimi ve izleme (On the Spot Check),

 

İç Denetçi Filiz ÖZDEMİR, AB mevzuatına göre Muhasebe ve Finansman,

 

Konularında sunum gerçekleştirmişlerdir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır