İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları Genelgesi
02 Ocak 2014

02/12/2013 tarihli ve Maliye Bakanı imzalı "İç Denetçi Atamaları ve İç Denetim Uygulamaları" konulu bir Genelge yayımlanmıştır.

Genelge de özetle;

İç Denetim faaliyetinin idarelerde etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve sürdürülebilmesinin, özellikle Üst Yöneticilerin bu konuda gösterecekleri hassasiyete bağlı olduğu,  

İç Denetim faaliyetlerine işlerlik kazandırılması ve beklenen faydanın ortaya çıkması bakımından Genelge de belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği belirtilmiştir.

İlgili Genelge için tıklayınız.