Bürokrasinin Azaltılması Ve Hizmetlerin Elektronik Başvuruya Aktarılması Çalışmaları
Bürokrasinin Azaltılması Ve Hizmetlerin Elektronik Başvuruya Aktarılması Çalışmaları
20 Şubat 2018

Bürokrasinin azaltılması ve hizmetlerin elektronik başvuruya aktarılması çalışmaları kapsamında, "Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Süreçlerin Sadeleştirilmesi" (HİSS) çalışmaları, Başkanlığımız, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Bakanlığımızın tüm birimleri ile Başkanlığımız toplantı salonunda, belirlenen takvim doğrultusunda, analiz çalışmaları yürütülmektedir.