BAŞKAN

Ahmet SANDAL

Özgeçmiş

Doğum Yeri ve Tarihi: Kahramanmaraş, 21.01.1965

İlk ve Orta Öğrenimi:

İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesinde tamamlamıştır. Pazarcık Lisesinden 1982 yılında mezun olmuştur.

Lisans Eğitimi:

1982 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Lisans Eğitimine  (Maliye Bölümünde) başlamıştır. Bu Fakülteden iyi dereceyle (1986 yılında) mezun olmuştur.

Yüksek Lisans Eğitimi:

Yüksek lisansını Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde 1998 yılında tamamlamıştır TODAİE’de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kamu Yönetimi Uzmanı Unvanı almıştır. (Tez Konusu: Gönüllü Çevre Kuruluşlarının Çevre Bakanlığı Yönetimine Katılımı.

İş Tecrübesi:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğünde (1987 yılında) Müfettiş Yardımcısı olarak kamu görevine başlamıştır. Bu Kurumda 5 yıl görev yaptıktan sonra, Çevre Bakanlığı Müfettişliğine (1992 yılında) naklen geçiş yapmıştır. Çevre Bakanlığında 10 yıl Müfettişlik yaptıktan sonra, 2002 yılında terfian Başmüfettişlik görevine atanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı’nda Başmüfettiş olarak görev yaparken İç Denetçilik görevine 31.12.2007 tarihinde atanmıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı 2011 yılında 644 ve 645 sayılı KHK’ler ile Çevre ve Şehricilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı şeklinde ikiye ayrıldığında, 644 sayılı KHK gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığına İç Denetçi olarak atanmıştır. Bu Bakanlıkta görev yaparken, kendi isteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 25.11.2011 tarihinde naklen tayin olmuştur. Hâlen Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İç Denetim Birimi Başkanı olarak görev yapmaktadır.    

Sertifikaları:

2002 yılında, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezinde (ATAUM) Avrupa Birliği Temel Eğitim Kursunu ikmal ederek sertifika almıştır. Ardından, 2003 yılında aynı Merkezde, Uluslararası İlişkiler kursuna devam ederek, Uluslararası İlişkiler Uzmanlık sertifikası almıştır. 2008 yılında Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun iki aşamada (3 ay boyunca) gerçekleştirdiği eğitimlere katılarak İç Denetçi Sertifikası almaya kazanmıştır. 2009 yılında Başbakanlık Etik Eğiticisi Seminerlerine katılarak, Etik Eğiticisi Sertifikası almıştır.

Yabancı Dil Bilgisi:

İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uzmanlığı:

1-Çevre Yönetimi Üzerine Uzmanlığı: Çevre üzerine yayınlanmış yüzden fazla makalesi vardır.  Bu makaleler, Türkiye Belediyeler Birliği Yayın Organı İller ve Belediyeler Dergisi, Yere Yönetim ve Denetim Dergisi, Çevre ve İnsan Dergisi gibi ilmiş ve mesleki dergilerde yayınlanmıştır. Türk Çevre Yönetimi üzerine araştırmalar yaparak çeşitli raporlar yazmıştır. (1. Rapor: Türk Çevre Yönetiminin Avrupa Birliğine Uyumu. 2. Rapor: Türk Çevre Yönetiminde Yetki ve Görev Çakışması)

2- Kamu Yönetiminde Etik Konusu Üzerine Uzmanlığı: Bu hususta yayınlanmış makaleleri mevcuttur. Bu hususta çalışmaları ve sunumları mevcuttur. Başta çalıştığı kendi kurumu olmak üzere, çeşitli kurumların davetlisi olarak kamu görevlilerine yönelik 20’ye yakın etik eğitim seminerlerinde sunum yapmış ve kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilke ve davranışları anlatmıştır.

3- Kamu Yönetimi Uzmanlığı: TODAİE’de master eğitimi almıştır. Kamu Yönetiminde Performans üzerine Slovenya’nın Başkenti Ljubljana’da performans üzerine eğitim almıştır. Bu hususta çeşitli araştırma ve makale çalışmaları vardır.

4-Avrupa Birliği Uzmanlığı: Avrupa Birliği’nin genel yapısı ve çevre alanındaki hibe yardımları ile IPA (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Malî Yardım Fonu) üzerine araştırma ve makale çalışmaları mevcuttur. Ayrıca, Çevre ve Orman Bakanlığı IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi kapsamında Polonya’nın Başkenti Varşova’da ve Almanya’nın Bremen Kentinde Teknik Gezi ve Gözlem Çalışmalarına katılmıştır.

Eğitimler Sunduğu Konular:

1-Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke ve Kuralları

2-Risk Yönetimi

3-İç Kontrol

4-657 sayılı DMK ve Kamu Görevlileri Disiplin Mevzuatı